co podlega ochronie danych osobowych


Sposób zabezpieczenia danych osobowych komentarz

Sposób zabezpieczenia danych osobowych komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych.

Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO
Komentarze: 2