co powinna zawierać dokumentacja pracownicza


czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza

czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza to wystarczy moduł w systemach klasy EZD? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0