czy akcyza 2020 zwiększa wartość towaru


Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach W lekturze

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach. W lekturze całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym dodatkowo niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna reguły naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji procent dodatkowo możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor strony www wskazuje również okoliczności, w jakich.

Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza
Komentarze: 1