do którego płacimy podatek dochodowy


Procedury związanej z pobieraniem

Procedury związanej z pobieraniem podatku u źródła. Opiniowanie i zatwierdzanie budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Podatek dochodowy
Komentarze: 0