gospodarka odpadami jako zadanie własne gminy


Gospodarka odpadami BDO 2020 Formularz

Gospodarka odpadami BDO 2020 Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do obszaru BDO wynikającego z ustawy o odpadach Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 2