ile archiwizować dokumenty


elektroniczne zarządzanie dokumentacją

elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej dodatkowo na dokonanie skrócenia okresu przechowywania.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2