jak amortyzować środki trwałe


Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz kwota rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona.

Dodany: 2020-01-20 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 1