jak księgować pracownicze plany kapitałowe


PPK 2020 w jst obowiązkiem wynikającym

PPK 2020 w jst obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako osiągnięcie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK również zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby opracować się dodatkowo z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: PPK
Komentarze: 4