kiedy postępowanie egzekucyjne


Sprzedaż nieruchomości Obowiązki informacyjne zamawiającego

Sprzedaż nieruchomości. Obowiązki informacyjne zamawiającego. Korzyści i zagrożenia spojone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i cd transfer danych. System informatyczny.

Dodany: 2019-12-11 | Kategoria: Inne
Komentarze: 2