krajowe standardy rachunkowości 2020


Art wyjaśni krajowe standardy

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości nr 9 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych.

Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości
Komentarze: 0