KRS 2020 nr 5


Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 5

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 5 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek.

Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0