kto zatwierdza regulamin


Sposób ewidencjonowania dokumentacji

Sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 1