na czym polega czas pracy zadaniowy


Polityka lub procedura antymobbingowa W języku angielskim

Polityka lub procedura antymobbingowa. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, które mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i nieraz fizycznego bólu. Nakierowany jest po wielokroć na jedną osobę, pomimo tego może także traktować grupy ludzi. Z roku na rok problem jest jeszcze w wyższym stopniu poważny, a liczba pozwów trafiających.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 1