odrębna własność lokalu prawa


ustalanie opłat adiacenckich o gospodarce nieruchomościami

ustalanie opłat adiacenckich o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www zawiera planowane zmiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, których nieruchomości pozostały podłączone.

Dodany: 2020-05-08 | Kategoria: Gospodarka nieruchomościami
Komentarze: 2