pojęcie eksportu wg ustawy o VAT


Ceny transferowe przemieszczenie

Ceny transferowe przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT celem artykułu o cenach transferowych jest wyobrażenie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych połączonych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i pobrać towarów na terytorium Unii Europejskiej jakże i z ułożenie ciała Unii ale tak jak z tematyką rozliczania.

Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Ceny transferowe
Komentarze: 0