rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa


Rachunkowość budżetowa 2020 rola i miejsce jednostek

Rachunkowość budżetowa 2020 rola i miejsce jednostek budżetowych w podsektorze rządowym i samorządowym celem artykułu jest przekazanie uczestnikom pełnej informacji w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system oparty o regulacje prawne wynikające w szczególności z ustawy o finansach publicznych.

Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 1