restrukturyzacja pdf


Prawo restrukturyzacyjne który jest zwyczaj ustalania planu

Prawo restrukturyzacyjne - który jest zwyczaj ustalania planu spłaty wierzycieli i jaką rolę w ustalaniu planu spłaty odgrywają wierzyciele? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0