Rozliczanie transakcji zagranicznych


Samodzielny księgowy Różnice kursowe w podatku

Samodzielny księgowy - Różnice kursowe w podatku dochodowym jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r.,.

Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Księgowość
Komentarze: 0