sprawozdawczość finansowa gus


sprawozdawczość finansowa jednostki

sprawozdawczość finansowa jednostki budżetowej i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian aktualnych od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Komentarze: 2