świadczenia rodzinne 2020 i 500+


Klasyfikacja budżetowa zasady stosowania

Klasyfikacja budżetowa zasady stosowania w jednostkach pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc dodatkowo rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów rachunkowości), jaka – w ograniczonym zakresie – jest tak jak obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie.

Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny
Komentarze: 1