uchwała rady gminy niezgodna z ustawą


Gmina i uchwała rady gminy z mocą wsteczną znajomości w obszarze

Gmina i uchwała rady gminy z mocą wsteczną znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie diet radnych prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1