Użyteczność rachunku przepływów pieniężnych


Porównanie z polskim prawem bilansowym Ustawa

Porównanie z polskim prawem bilansowym. Ustawa o rachunkowości a bilans. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne albo wymagalne w środku miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, zyskania albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, jak słychać że ujmuje.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0