Wzór pisma


Zapisy umowy o roboty budowlane

Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające transakcje zamawiającego na okoliczność niewykonania czyli nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne
Komentarze: 0