zatrudnianie cudzoziemców dokumenty


Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może starać

Legalna pobyt cudzoziemca Kto i na jakich zasadach może starać się o automatyczne przedłużenie zezwolenia na pobyt wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do również do cudzoziemców.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0